Generalforsamling 2021

Venstre i Fredericia indkalder til Generalforsamling 2021. 

Dato: 29. april 2021

Tid: 19.30 

Sted: Afholdes virtuelt - link til mødet sendes pr mail til medlemmerne  

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af stemmetællere.

 3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.

 4. Behandling af indkomne forslag.

 5. Behandling af regnskab for 2020.

 6. Fremlæggelse af budget for 2021, og fastsættelse af medlemskontingent for 2022.

 7. Valg af formand.

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 9. Valg af 1 repræsentant til regionsbestyrelsen.

 10. Valg af delegerede til landsmødet.

 11. Valg af 2 revisorer og suppleant(er).

 12. Eventuelt.


Husk at kontingent skal være betalt senest 7 dage før generalforsamlingen for at opnå stemmeret og valgbarhed.

Vedtægter og indkomne forslag kan læses på foreningens hjemmeside: www.fredericia.venstre.dk 

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendigt at hensyn til registrering i  afstemning systemet. Tilmelding sker ved mail til francesodonovansadat@gmail.com senest den 27. april  kl 10.